Polityka prywatności dla użytkowników Sklepu Bukiet-na-prezent.pl

https://bukiet-na-prezent.pl

(„Sklep”)

 

Dbamy o twoją prywatność

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym dokumencie opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Piszemy też, jak możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy.

I. Administrator danych osobowych

Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi

Twoimi danymi zarządza

 • Viktoriia Tsymbal, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Viktoriia Tsymbal, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5512660736, nr REGON 525646879, Os. S. Żeromskiego 53, 32-200 Miechów.

  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: bukiet.na.prezent.pl@gmail.com.

Podmiot ten ustala, po co i jak przetwarza Twoje dane.

Robi to na podstawie art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

II. Ogólne zasady przetwarzania danych

Gdzie przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę Prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG

Kto ma dostęp do Twoich danych

Do Twoich danych ma dostęp tylko ten podmiot, który nim zarządza.

To oznacza, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas umów. Szczegółowe informacje na temat tych podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy umowy. Jej wzór znajdziesz w regulaminie naszych serwisów lub regulaminach promocji, konkursów, loterii itp., które dla Ciebie organizujemy. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy.

Czasem, na przykład aby dopasować usługę do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Twoja zgoda na to jest, oczywiście, dobrowolna. Każdą udzieloną nam zgodę możesz odwołać.

Uaktualnienia naszej polityki prywatności

Zawsze gdy uaktualnimy politykę prywatności, jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.

III. Twoje prawa w kontekście prawa

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są Twoje prawa w świetle przepisów RODO?

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przyznaje Ci RODO i jak możesz z nich skorzystać.

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz do nas napisać na adres bukiet.na.prezent.pl@gmail.com lub zadzwonić pod numer +48 532 160 843. Przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Ciebie.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe. Jeśli masz konto w sklepie www.bukiet-na-prezent.pl, w ustawieniach możesz w każdej chwili edytować zarówno swoje dane osobowe, jak i zgody.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

 • masz otwarte zamówienie – jeszcze niewysłane lub wysłane tylko częściowo;
 • czekamy na Twoją opłatę, niezależnie od metody płatności;
 • podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat niewłaściwie korzystałeś z naszych usług;
 • w ciągu ostatnich trzech miesięcy odmówiono Ci kredytu;
 • kupiłeś coś w naszym sklepie – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy my oraz inni zarządzający Twoimi danymi mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę Twojego profilu, którą robimy, aby stworzyć takie materiały.

Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy, że:

 • postąpisz zgodnie z instrukcją zawartą w każdym takim e-mailu;
 • zmienisz ustawienia swojego konta w panelu użytkownika na stronie bukiet-na-prezent.pl

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:

 • nie zgodzisz się, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotów, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;

 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niewłaściwie, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i jak możesz korzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres bukiet.na.prezent.pl@gmail.com lub zadzwoń pod numer +48 532 160 843.

IV. Wykorzystywanie danych w procesie zakupowym

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Używamy Twoich danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie:

Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Twoje zamówienia i zwroty, wysyłać Ci powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także wtedy, gdy zarządzamy Twoimi płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i  zgłoszenia gwarancyjne dotyczące zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy informacje niezbędne do sfinalizowania procesu zakupowego.
Na ich podstawie możemy:

 • zidentyfikować Cię i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online;
 • potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;
 • sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
 • informacje na temat zamówień.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:

 • firmy, które przetwarzają Twój adres;
 • agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
 • firmy, które realizują płatności;
 • banki, które sprawdzają Twoją tożsamość i zdolność kredytową, gdy kupujesz na raty;
 • firmy windykacyjne.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

Jak działa zautomatyzowany proces decyzyjny

Jeśli złożysz wniosek o zakup ratalny jako metodę płatności, rozpatrzą go w sposób automatyczny banki. W takiej sytuacji to one są administratorami Twoich danych. Masz prawo odnieść się do ich decyzji, np. ją zakwestionować i zgłosić to naszemu pracownikowi.

V. Wykorzystywanie danych w marketingu

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

 • e-mailem;
 • SMS-em;
 • telefonicznie;
 • za pomocą komunikatów PUSH;
 • tradycyjną pocztą.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
 • dane demograficzne;
 • informacje o ofertach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.

 

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z tym kontem, m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • dane demograficzne;
 • historię zakupów;
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby udostępniać Ci informacje i oferty marketingowe. Dzięki tym danym agencje marketingowe – z którymi podpisaliśmy odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych – mogą realizować nasze cele marketingowe w zakresie, który im wyznaczyliśmy.  

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Tego typu informacje wysyłamy do Ciebie, gdy mamy w tym uzasadniony interes. Wyjątkiem są materiały, które przesyłamy tradycyjną pocztą, np. katalogi.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i wysyłać Ci jakiekolwiek oferty marketingowe.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wystarczy, że:

 • postąpisz zgodnie z instrukcją zawartą w każdej wiadomości marketingowej, którą Ci przekazujemy,
 • zmienisz ustawienia swojego konta w zakładce „Ustawienia naszego sklepu”.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Będziemy Ci wysyłać informacje handlowe e-mailem, dopóki nie uznamy Cię za nieaktywnego klienta. Zrobimy to, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnego e-maila od nas. Wtedy usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

VI. Wykorzystywanie cookies

Czym są cookies

Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies administratora to nasze cookies, które wiążą się ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies zewnętrzne to cookies naszych partnerów, które wiążą się z korzystaniem przez nich ze strony internetowej naszego serwisu.

Jak używamy cookies

Wykorzystujemy dwa typy cookies:

 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki ich nie skasujesz. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać:
  • informacje o stronie startowej, którą preferujesz,
  • Twoje dane, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”,
  • informacje o Twoich ulubionych produktach.

 

Używamy zarówno naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę i przedstawiać ofertę interesującą dla Ciebie.

Używamy także zewnętrznych cookies, które monitorują to, jak korzystasz z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać nasze materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Dlaczego wykorzystujemy cookies

Poniżej znajdziesz informacje o tym, co robimy przy użyciu cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu.

 • 1. Konfigurujemy serwis.

Cookies wykorzystujemy, aby:

 • dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizować korzystanie z tych stron;
 • rozpoznawać Twoje urządzenie oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do Twoich potrzeb;
 • zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz;
 • zapamiętywać, jakie strony odwiedzasz w serwisie, i rekomendować Ci treści;
 • dostosowywać rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp. do Twoich preferencji.

 

 • 2. Uwierzytelniamy Cię w serwisie i zapewniamy Ci sesję w serwisie.

Cookies wykorzystujemy, aby:

 • utrzymać Twoją sesję po zalogowaniu do serwisu – dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu i na przykład móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki;
 • zwiększać wydajność naszych usług.

 

 • 3. Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

Cookies wykorzystujemy, aby:

 • dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz ułatwić Ci korzystanie z tych stron – przede wszystkim rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i wyświetlić stronę internetową w sposób odpowiedni dla Ciebie;
 • poprawnie obsługiwać program partnerski – przede wszystkim móc weryfikować, skąd Ty i inni użytkownicy stron internetowych naszego serwisu jesteście na nie przekierowywani.

 

 • 4. Zapamiętujemy Twoją lokalizację.

Cookies wykorzystujemy, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu – przede wszystkim móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
 

 • 5. Analizujemy, badamy i kontrolujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach internetowych.

Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
 

 • 6. Świadczymy usługi reklamowe i dostosowujemy reklamy produktów i usług prezentowane za pośrednictwem serwisu.

Cookies wykorzystujemy, aby wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować.
 

 • 7. Zapewniamy bezpieczeństwo i niezawodność serwisu.

Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt w serwisie i ułatwiać Ci poruszanie się po nim.
 

 • 8. Wysyłamy wiadomości dopasowane do Twoich potrzeb.

Jeśli wyrażasz zgody:

 • "Chcę otrzymywać informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach w wiadomości e‑mail",
 • "Chcę otrzymywać ofertę dopasowaną do moich potrzeb"

w Twojej przeglądarce zapisujemy indywidualny klucz użytkownika. Dzięki niemu – niezależnie od tego, czy używasz strony bez logowania czy logujesz się na swoje konto – możemy wysyłać Ci wiadomości. Poza ofertami promocyjnymi, będziemy mogli przedstawiać w nich również rekomendacje produktów, które – według nas – mogą Cię zainteresować.
 

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:

 • zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
 • zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google Analitycs, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
 • prezentować reklamy dostosowane do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
 • zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np. facebook.com, twitter.com;
 • prezentować na stronach internetowych serwisu opinie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych, np. ceneo.pl, opineo.pl.

 

Czy możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies

W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W każdej chwili możesz usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Dane, które przekazujemy firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzimy dane statystyczne, aby optymalizować naszą witrynę i przedstawiać w niej informacje, które mogą Cię zainteresować.

Polityka prywatności - Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej. Administrator danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania danych osobowych, jest firma Viktoriia Tsymbal z siedzibą w Miechów Os. S. Żeromskiego 53, kod pocztowy: 32-200, NIP: 5512660736, e-mail bukiet.na.prezent.pl@gmail.com, prowadząca witrynę internetową bukiet-na-prezent.pl Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych Może się Pani/Pan z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail bukiet.na.prezent.pl@gmail.com, a także na numer telefonu: +48 532 160 843 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy Państwa dane osobowe: • w celu przedstawienia Pani/Panu naszej oferty pocztą tradycyjną, na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub pocztą elektroniczną w odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez e-mail, w tym z zakładki „Szybkie zamówienie”, „Do koszyka”, “Złożyć zamówienie”, “ Telefon zworotny” na stronie www.bukiet-na-prezent.pl, oznaczające zgodę na wysyłkę informacji handlowej, w tym oferty drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami przez Panią/Pana umowy, w tym rozliczenia finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • w celach analitycznych - doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu okresowego oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni), w tym informowania o naszych nowych produktach i usługach, na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki. Przetwarzając Państwa dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: 1. a) do celów zawarcia umów i ich realizacji, a także do celów analitycznych, archiwalnych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: - Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon) - Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne - Tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje - Umowy oraz ugody - Zezwolenia - Uwagi i reklamacje 1. b) do celów marketingu własnych usług, w tym przedstawienia oferty: - Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon). Odbiorcy danych Państwa dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom (procesorom lub administratorom danych), czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych (jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, rejestr długów) i innym niezależnym odbiorcom (jak np. kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, firma hostingowa). Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowała/kontaktował w sprawie jej zawarcia. 2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 3. Pani/Pana dane niezbędne do celów analitycznych przechowujemy przez okres dziesięciu lat względnie do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadni, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Pani/Pana osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu. 4. Pani/Pana dane przetwarzane w celach archiwalnych przechowywane będą przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa. 5. Pani/Pana dane przetwarzane do celów marketingowych przechowujemy dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celu przedstawienia Pani/Panu oferty, do czasu aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, względnie zgody na przesłanie oferty lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Państwa prawa Przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. d) ograniczenia przetwarzania danych Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. f) prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczyła/dostarczył na podstawie umowy lub swojej zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres email: bukiet.na.prezent.pl@gmail.com lub zadzwonić pod numer: +48 532 160 843, względnie wysłać żądanie pocztą tradycyjną na adres Administratora. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych jest: • warunkiem zawarcia umowy • dobrowolne Jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych: • możemy odmówić zawarcia umowy. Informacja o źródle danych Państwa dane uzyskaliśmy od Państwa, za Pani/Pana dobrowolną zgodą, w związku z realizacją Państwa zamówienia lub zawarciem umowy, bądź od firmy, którą Pani/Pan reprezentuje, bądź której Pani/Pan jest pracownikiem, względnie ze strony internetowej Państwa firmy.