Prawo od odstąpienia od umowy - jak możesz zrezygnować z zakupu

1. Jeśli robisz zakupy prywatne i zawierasz umowę na odległość – to znaczy, kupujesz produkty w naszym sklepie poza salonem – możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrócić swoje zakupy. Zasady, które opisujemy w tym rozdziale, dotyczą Cię tylko w takim przypadku.

2.Możesz zgłosić zwrot – czyli odstąpić od umowy – w ciągu 14 dni od kiedy odbierzesz produkt (Ty, lub osoba, którą wskażesz, inna niż przewoźnik). Nie musisz podawać przyczyny.

3.Oświadczenie o tym, że odstępujesz od umowy, możesz wysłać:

a. mejlem na adres: bukiet.na.prezent.pl@gmail.com

b. pocztą na adres: Viktoriia Tsymbal, Os. S. Żeromskiego 53, 32-200 Miechów

4. Nie możesz zwrócić produktu i odstąpić od umowy, jeśli:

  • za Twoją zgodą wykonaliśmy w pełni usługę i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym jak je spełnimy, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;
  • kupujesz produkt, który przygotowaliśmy zgodnie z Twoją indywidualną specyfikacją lub na Twoje indywidualne potrzeby;
  • kupujesz od nas produkt, które dostarczymy Ci w zamkniętym opakowaniu, a Ty je otworzysz;
  • dostarczyliśmy Ci produkt w zamkniętym opakowaniu ze względów higienicznych i zdrowotnych, a Ty je otworzysz;
  • wylicytowałeś produkt w drodze aukcji publicznej;kupujesz produkt, który po dostarczeniu ze względu na swoją funkcję, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

5. Jeśli będziesz korzystać z produktu, który zwracasz – odpowiadasz za zmniejszenie jego wartości. Możesz używać produktu tylko po to, żeby sprawdzić jego cechy i funkcje.

6. Produkt, który zwracasz, odeślij do nas jak najszybciej – do 14 dni od kiedy zgłosisz nam zwrot. Kiedy kupujesz produkt w zestawie z innym produktem, możesz zwrócić jedynie cały zestaw. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec tej umowy.

7. Jeśli odstępujesz od umowy bez podania przyczyny (w terminie 14 dni), ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.

8. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie –zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.

Reklamacje- jak możesz je składać

1. Jeśli kupisz od nas produkty, masz prawo złożyć reklamację.

2. Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz nam złożyć w dowolnej formie. Zalecamy, żebyś zgłosił ją przez emajl bukiet.na.prezent.pl@gmail.com Dzięki temu będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoje zgłoszenie.

a. czas rozpatrzenia reklamacji:

  • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odstąpienia od umowy sprzedaży lub 30 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z realizacją roszczeń z tytułu rękojmi,
  • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
  •  

3. Jeśli zgłaszasz reklamację za pomocą e-mail na naszej stronie, zaczekaj, aż dostaniesz od nas wiadomość z instrukcją. Kiedy przyjmiemy Twoją reklamację, wyślemy Ci wiadomość mejlem. Podamy w niej Twój numer zgłoszenia (numer RMA) oraz instrukcję, co zrobić dalej.

4. Twój numer zgłoszenia (RMA) jest ważny przez 7 dni. Jeśli wyślesz produkt po tym terminie, możemy mieć problem z jego identyfikacją.

5. Reklamowany produkt możesz:

przesłać na adres: Viktoriia Tsymbal, Os. S. Żeromskiego 53, 32-200 Miechów – tę formę zalecamy.

6. Gdy rozpatrzymy Twoją reklamację możemy wysłać Ci dokument z wynikiem ekspertyzy serwisowej.

7. Reklamowany produkt możesz odebrać w formie, w jakich nam go dostarczyłeś.

8. Kiedy przyjmiemy od Ciebie produkt w naszym serwisie, wydamy Ci potwierdzenie przyjęcia serwisowego. Jest to jedyny dokument, za pomocą którego możesz odebrać produkt w naszym salonie bez sprawdzania Twoich danych.

9. Produkt możesz odebrać w ciągu 30 dni, od kiedy powiadomimy Cię, że rozpatrzyliśmy reklamację. Jeżeli tego nie zrobisz, wyślemy Ci wezwanie i wyznaczymy kolejny termin 14 dni na odbiór produktu. Po tym czasie będziemy mogli naliczyć Ci opłatę za każdy miesiąc przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej.

10. Większość produktów, które oferujemy w naszym sklepie, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień, które wynikają z praw konsumenta i przepisów o rękojmi.

11. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wspólnie ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu. Przede wszystkim ustalamy z Tobą, że jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu. Ten warunek nie dotyczy zakupów prywatnych (pkt 1 d).
[Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

12. Jeśli robisz zakupy prywatne, masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz w tym celu:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]